226 2 OS Ruiny Fabryki Scheiblera

Karol Scheibler – łódzki król bawełny, stworzył miasto w mieście. W rejonie Księżego Młyna działały jego tkalnie, a nieopodal rozciągało się robotnicze osiedle z własnym szpitalem, szkołą czy remizą strażacką. Rozmach tego projektu zachwyca do dziś.

Imperium Scheiblera rozciągało się od Wodnego Rynku (dziś pl. Zwycięstwa), aż po ul. Piotrkowską, Przędzalnianą i Tymienieckiego. Wiele budynków to prawdziwe perły architektury przełomu XIX i XX wieku, bo Karol Schebiler, jak i jego sukcesor – Karol junior nie szczędzili pieniędzy.

Dzisiaj budynki niegdyś należące do imperium Scheiblera pełnią różnorodne funkcje – to m.in. muzea, mieszkania, przestrzenie biurowe, restauracje. Niektóre jednak wciąż czekają na powrót do życia.