Iness Hotel dba o bezpieczeństwo dzieci i stosuje procedury ich ochrony.

W związku z tym, będziecie Państwo poproszeni o okazanie dokumentów tożsamości
oraz podanie danych osobowych osób małoletnich przebywających/mających przebywać
z Wami w Naszym Hotelu.

Dziękujemy za współpracę i wspólne dbanie o dobro dzieci!

Podstawa prawna art. 22c ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.