123 2 OS Księży Młyn

Być w Łodzi i nie zobaczyć Księżego Młyna to grzech. Księży Młyn to największy zabytkowy kompleks fabryczny Łodzi, powstały w drugiej połowie XIX wieku na miejscu dawnej osady młyńskiej, skąd wywodzi się jego nazwa.

Księżym Młynie to obszar, na którym mieściły się fabryki Karola Scheiblera oraz budynki towarzyszące – rezydencję właściciela, szkołę, szpital czy remizę straży pożarnej.

W wąskim znaczeniu Księży Młyn jest nazwą osiedla, na którym znajdowała się ogromna przędzalnia i osiedle domów robotniczych. Dzisiaj Księży Młyn to obszar w pełni zrewitalizowany. To nie tylko mieszkania, ale także punkty usługowe, sklepy, restauracje i kawiarnie.