127 2 OS Pałac Braci Steinertów

Pałac braci Steinertów to przykład budynku w stylu nawiązującym do pseudobaroku południowoniemieckiego. Zbudowany został w latach 1909-1911 dla synów seniora rodu – Karola i Emila. Dwa niezależne budynki o dwóch bramach wjazdowych połączonych wspólną fasadą były przeznaczone dla 2 rodzin.

Budynek cechuje wyrazisty podział na 2 bliźniacze części. Podział ten od strony dziedzińca podkreślony był murem, który jednocześnie rozgradzał ogród na dwie części.

W latach 2017-2019 obiekt zostały gruntownie zrewitalizowany.