204 2 OS Cerkiew Kilińskiego

Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego powstała z woli łódzkich fabrykantów pod koniec XIX wieku.

W 1874 r., przy wsparciu łódzkich fabrykantów – Scheiblera i Poznańskiego, postanowiono wybudować cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego, przy ówczesnej ul. Widzewskiej, w pobliżu dworca Fabrycznego. Projektantem był słynny architekt łódzki Hilary Majewski.

Cerkiew zaprojektowana w stylu bizantyjskim miała pomieścić 1000 osób i do dziś stanowi jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Łodzi. Obecnie cerkiew jest katedrą diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.